Venta
Balasto GIB Lighting Pro-V-T 2.0, 400 W
4.450,00 $ 4450.0 UYU
Venta
Balasto GIB Lighting Pro-V-T 2.0, 250 W
3.690,00 $ 3690.0 UYU
Venta
Tubo fluorescente 55 W CUTTING
190,00 $ 190.0 UYU
Venta
Tubo fluorescente 55 W crecimiento
190,00 $ 190.0 UYU
Venta
Reflector Daisy 60 cm 600 w max
2.660,00 $ 2660.0 UYU
Venta
Reflector Daisy 100 cm 1000w max
3.750,00 $ 3750.0 UYU
Venta
Elektrox MH bombilla 600W
2.700,00 $ 2700.0 UYU
Venta
Elektrox HPS bombilla 600W
1.580,00 $ 1580.0 UYU